ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ

{plantar fasciitis}

Θεραπεία της πελματιαίας απονευρωσίτιδας:
Οι παραδοσιακές θεραπείες για την πελματιαία απονευρωσίτιδα περιλαμβάνουν την διάταση, την παγοθεραπεία, μείωση της δραστηριότητας, χάσιμο βάρους, αγορά καλύτερων και πιο κατάλληλων υποδημάτων (με μια αυξημένη υποστήριξη της ποδικής καμάρας) και διάφορα αντιφλεγμωνώδη φάρμακα. Η πελματιαία απονευρωσίτιδα μπορεί συχνά να αντιμετωπιστεί απλά με τη χρήση ενός πρόσθετου ενθέτου παπουτσιών που χρησιμοποιεί την acupressure για να ανακουφίσει από τον πόνο και την διάταση του τένοντα. Η βασική θεραπεία της πελματιαίας απονευρωσίτιδας αποτελείται από:

Παγοθεραπεία : Συνίσταται η χρήση 3-4 φορές την ημέρα και ιδιαίτερα το πρωί.

> Διαμαγνητική αντλία
> Shock wave

Αιτίες που προκαλούν την πελματιαία απονευρωσίτιδα:
Μπορούν να υπάρξουν πολλές διαφορετικές αιτίες της πελματιαίας απονευρωσίτιδας. Κατά το περπάτημα με ένα κανονικό βήμα προκαλείται διάταση της μυϊκής αυτής λωρίδας δεδομένου ότι το πόδι χτυπά το έδαφος. Κατά το περπάτημα με ένα ανώμαλο βήμα, ο πελματικός αυτός σύνδεσμος μπορεί να διαταθεί και να αναπτύξει μικρό ρήξεις. Αυτές οι μικρό-κακώσεις δημιουργούν την φλεγμονή (πελματιαία απονευρωσίτιδα). Η επαναλαμβανόμενη πίεση ορισμένων περιοχών ή επανάληψη δραστηριοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε μικρό κακώσεις στο σύνδεσμο και την φλεγμονή.

Οι υπεύθυνοι παράγοντες ή οι δραστηριότητες που μπορούν να οδηγήσουν σε πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι:

- Βιομηχανικοί παράγοντες, όπως ο πρηνισμός του άκρου πόδα, οι υψηλές καμάρες, η πλατυποδία, ή οι σφιχτοί τένοντες στο πίσω μέρος της πτέρνας (Αχίλλειος τένοντας).
- Υπερβολικός πρηνισμός, που μπορεί να προκαλέσει τάση στην πελματική λωρίδα καθώς η ποδική καμάρα χαμηλώνει κατά τη διάρκεια της στάσης ή του περπατήματος. Έχει βρεθεί σε περίπου 85% των ανθρώπων με πελματιαία απονευρωσίτιδα.
- Επαναλαμβανόμενη χρήση ποδιών, όπως συμβαίνει σε εργασίες ή δραστηριότητες που απαιτούν παρατεταμένο περπάτημα ή τη στάση σε σκληρές ή ανώμαλες επιφάνειες ή από τον αθλητισμό όπως το τρέξιμο.
- Επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως υπερβολικό βάρος ή κακώς κατασκευασμένα υποδήματα .
- Σε σπάνιες περιπτώσεις, μια ενιαία, τραυματική ζημία στο πόδι. Το οστό της πτέρνας είναι το μεγαλύτερο των 26 οστών του άκρου πόδα, το οποίο έχει επίσης 33 αρθρώσεις και ένα δίκτυο περισσότερων από 100 τενόντων, μυών και συνδέσμων. Στο πίσω μέρος του, είναι ο ισχυρός τένοντας του γαστροκνημίου (Αχίλλειος τένοντας) και συνέχεια αυτού μέσω της υπάρχουσας περιτονίας από αυτό είναι η πελματιαία απονεύρωση που διαμορφώνει τον υπόγειο θάλαμο της καμάρας του πέλματος (ποδική καμάρα).

Ασκήσεις για την πελματιαία απονευρωσίτιδα: