ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ

{plantar fasciitis}

Παράγοντες κινδύνου Πελματιαίας Απονευρωσίτιδας:

Οι παράγοντες κινδύνου που μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα πελματιαίας απονευρωσίτιδας περιλαμβάνουν:

 • Ανθρώπους κυρίως μέσης ηλικίας.
 • Ανώμαλο βήμα ή μια ανώμαλη βιομηχανική ποδιών, όπως οι υψηλές καμάρες ή πλατυποδία.
 • Υπέρβαρος ή ξαφνική αύξηση του βάρους.
 • Ανελαστικός Αχίλλειος τένοντας, ο οποίος συνδέει την γαστροκνημία με την πτέρνα. (Επίσης δείτε Τενοντίτιδα Αχίλλειου)
 • Ορισμένες συνήθειες ή δραστηριότητες
 • Φθορά των παπουτσιών λόγω κακής φόρτισης.
 • Περπάτημα ή τρέξιμο.
 • Μεταβαλλόμενη επιφάνεια άθλησης, παραδείγματος χάριν, από τη χλόη στο ταρτάν.
 • Έχοντας μια εργασία που περιλαμβάνει την παρατεταμένη στάση σε σκληρές επιφάνειες.

Ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη πελματιαίας απονευρωσίτιδας είναι κυρίως άτομα κάθε ηλικίας που έχουν ένα ανώμαλο βήμα ή κακή βιομηχανική ποδιών και φορτίζουν την πελματιαία απονεύρωση κατά τον περπάτημα ή τη στάση.

Οι παράγοντες κινδύνου για τους αθλητές αναφέρονται:

 • Βιομηχανικοί παράγοντες, όπως η μειωμένη ευελιξία στο πόδι και τον αστράγαλο, οι δυσαναλογίες στη δύναμη μυών (οι μύες σε ένα πόδι είναι πιο αδύνατοι από το άλλο ή αναλογία των καμπτήρων και των εκτεινόντων είναι εκτός των φυσιολογικών ορίων), υπέρμετρος πρηνισμός και βραχύς Αχίλλειος Τένοντας
 • Η επαναλαμβανόμενη φύση των αθλητικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα της προπονητικής εφαρμογής.

Άλλοι συγκεκριμένοι κίνδυνοι για τους αθλητές περιλαμβάνουν:

 • Απότομη αύξηση της διάρκειας προπόνησης.
 • Τρέξιμο σε ανώμαλο έδαφος.
 • Χρήση φθαρμένων αθλητικών υποδημάτων.
 • Τα αθλητικά υποδήματα δεν έχουν την απαιτούμενη ανύψωση της ποδικής καμάρας.
 • Απότομα μεταβολή της ένταση της προπόνησης.

 

Aναζήτηση σωστού υποδήματος:

Με το πρόσθιο τμήμα του παπουτσιού προς τα κάτω πιέζουμε στην επάνω πλευρά με φορά προς τα κάτω.

Eπίδεση πελματιαίας απονεύρωσης:

1. Τοποθετούμε δύο οδηγούς χρησιμοποιώντας 1-1/2-inch tape. Ο ένας τοποθετείται γύρω από τα μετατάρσια και ο άλλος καλύπτει περιμετρικά το έξω και έσω χείλος του ποδιού.
2. Χρησιμοποιούμε μια λωρίδα 1-inch tape. Αρχίζουμε από την κεφαλή του 5ου μεταταρσίου έρχεται επάνω και έξω από την πτέρνα και σταυρωτά τελειώνει από εκεί που ξεκίνησε.
3. Επαναλαμβάνουμε όπως προηγουμένως αρχίζοντας και τελειώνοντας στην κεφαλή του πρώτου μεταταρσίου

4. Επαναλαμβάνουμε αυτήν την επίδεση της ποδικής καμάρας εναλλάξ για τρεις ακόμα φορές.
5. Κλείνουμε την πελματιαία επιφάνεια του ποδιού με λωρίδες 1-1/2-inch tape καλύπτοντας η μία τη μισή της άλλης.
6. Τελειώνουμε καλύπτοντας τους δύο οδηγούς τοποθετώντας δύο ακόμα λωρίδες - οδηγούς.
7. Τελική μορφή επίδεσης